namaz
namaz sitesi menü

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Sesli Dinle


Ayetel Kürsinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

 

Ayetel Kürsi bir sure değildir. Ayetel kürsi duası veya suresi olarak bilinse de Bakara Suresinin içinde yer alan bir ayettir. Her ne kadar ayetel kürsi bir sure olmasada namazlarda, tesbihlerde okunabilir. Namaz sureleri olarak genellikle Kuran-ı Kerim'in son sureleri olan kısa sureler okunur ama bu bilinen surelerin dışında Kuran-ı Kerimin her hangi bir ayeti de okunabilir. Ayetel kürsi ayetide tek başına namazlarda okunabilir.

Aynı zamanda Ayet-el Kürsi; Allah'ın (cc) kendini tasvir ettiği, bir nevi kendini anlattığı bir ayettir. Ayetel kürsi'nin türkçe anlamına bakarak bunu görebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Yasin suresi Kuran’ın kalbidir, Fatiha suresi Kuran surelerinin en faziletlisidir, Ayetül kürsi Kuran ayetlerinin efendisidir, Kul hüvellahü ehad suresi Kuran’ın üçte birine denktir” (Ahmed İbni Hanbel)

Bu Ayetel Kürsi Hafız Murat Gül'ün sesinden, farklı hafızların sesinden dinlemek isterseniz lütfen bakınız; Ayetel Kürsi'nin farklı hafızlardan sesli okunuşları

İlginizi Çekebilir

Namaz Nasıl Kılınır