namaz
namaz sitesi menü

Namazda Okunan Kısa Sureler

Namazda bir miktar Kuran-ı Kerim okumak gerekir. Namazın farzlarından olan kıraat, "Kuran-ı Kerim okumak" demektir. Namazda Kur'an, kıyam halinde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda okunması gereken asgari miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir.

REKLAM

Namazda okunan kısa sureler genelde Kuran-ı Kerim'in son sureleridir. Biz kısa sure olarak 10 tane sureyi tek bir sayfada topladık.

Kısa Sureler

Nas Suresi:

- Kul e'ûzü birabbinnâs
- Melikinnâs
- İlâhinnâs
- Min şerrilvesvâsilhannâs
- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
- Minelcinneti vennâs

Nas Suresinin Anlamı:

- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 
- İnsanların hükümdârına, 
- İnsanların ilâhına, 
- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 
- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi:

- Kul e'ûzü birabbil felak
- Min şerri mâ halak
- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Anlamı:

- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 
- Yarattığı şeylerin şerrinden,
- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

İhlas Suresi:

- Kul hüvellâhü ehad
- Allâhüssamed
- Lem yelid ve lem yûled
- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Anlamı:

- De ki; O Allah bir tektir. 
- Allah eksiksiz, sameddir
- Doğurmadı ve doğurulmadı 
- O 'na bir denk de olmadı.

Tebbet Suresi:

- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
- Seyeslâ nâren zâte leheb
- Vemraetühû hammâletelhatab
- Fî cî dihâ hablün min mesed

Tebbet Suresinin Anlamı:

- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
- Karısı da odun hamalı olacak! 
- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

Nasr Suresi:

- İzâ câe nasrullahi velfeth
- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresinin Anlamı:

- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Kafirun Suresi:

- Kul yâ eyyühel kâfirûn
- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresinin Anlamı:

- De ki: Ey kâfirler!
- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.
- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 
- Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

Kevser Suresi:

- İnnâ a'taynâkel kevser
- Fesalli lirabbike venhar
- İnne şânieke hüvel'ebter

Kevser Suresinin Anlamı:

- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kureyş Suresi:

- Li'î lâfi Kurayş'in 
- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresinin Anlamı:

- Kureyş'e imkan sağlandığı için, 
- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Fil Suresi:

- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
- Termîhim bihicâratin min siccîl
- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresinin Anlamı:

- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Asr Suresi:

- Vel asr
- İnnel insane le fi husr
- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresinin Anlamı:

- Asra yemin olsun ki, 
- İnsan mutlaka ziyandadır. 
- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

REKLAM

Namazda okunan kısa sureleri ile birlikte diğer sureleri ve surelerin sesli okunuşlarını sureler sayfamızdan öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)