namaz
namaz sitesi menü

Hüvallahüllezi (Haşr Suresi, 22. 23. ve 24. Ayet)

Hüvallahüllezi Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
22- Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

REKLAM

Sesli Dinle


Hüvallahüllezi Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Huvallahüllezi, Haşr suresinin son 3 ayetidir. 22. ayet "Hüvallahüllezi la ilahe illa..." olarak başladığı için "hüvallahüllezi suresi" ya da hüvellezi olarak bilinir. Bu ayetleri okumak çok faziletli olduğu için genellikle sabah ve akşam namazlarından sonra okunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; "Kim gündüz veya gece Haşr süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar." (Beyhaki)

REKLAM

İlginizi Çekebilir

Namaz Nasıl Kılınır