namaz
namaz sitesi menü

Fasık Nedir

Fasık, kısaca Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasakladığı şeylerden kaçınmamak suretiyle yoldan sapan, kısacası İslam dininin çizdiği sınırların dışına çıkan, onlara aykırı inançlara saplanan kişilere fasık denir.

REKLAM

Fasık kelimesi “fısk”tan gelir. Fısk ise; doğru yoldan çıkmak, Allah’a isyan etmek, haramdan, şüpheli şeylerden kaçınmamaktır. Fasık, kafir demek değildir. Tevbe edip bir daha günah işlemeyen hemen fasıklıktan kurtulur.

Kuran-ı Kerim de "kafirlere" (Sâd suresi, 20; Secde suresi, 18), "ayetleri inkar eden" (Bakara suresi, 99) "yalanlayanlara" (En'âm suresi, 49), "münâfıklara" (Tevbe suresi, 67), "müşriklere" (Tevbe suresi, 8) fasık denilmiştir.

Fasıkların durumu Kurann-ı Kerim’de geçmektedir;

“Onlar öyle (fasıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.” (Bakara Suresi, 27. ayet)

"De ki, ey çok günah işlemekle haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden (bizi affetmez diye) ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, (iman ehlinin) bütün günahlarını hiç şüphesiz affeder. Elbette O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir." (Zümer suresi, 53)

"Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyen fâsık, Allah’ın rahmetinden ümit kesen abidden, rahmete daha yakındır." (Hakim)

 

İlginizi Çekebilir

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)