namaz

Namaz Hadisleri

-Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. (Taberani)

-Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. (Beyheki)

-Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. (Taberani)

-Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. (İ.Ahmed)

-Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. (Gunye)

-Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir. (Buhari)

-Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. (Taberani)

-Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. (Taberani)

-Sıkıntıda duasının kabul edilmesini isteyen, rahat zamanında çok dua etsin. (Tirmizi)

-Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. (Nesai)

-Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. (Müslim)

-Cennetin anahtarı namazdır. (Darimi)

-En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. (Ebu Davud)

-Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider. (Hâkim)

İlginizi Çekebilir