namaz

Fasık

Fasık, kısaca Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasakladığı şeylerden kaçınmamak suretiyle yoldan sapan, kısacası İslâm dininin çizdiği sınırların dışına çıkan, onlara aykırı inançlara saplanan kişilere fasık denir.

Fasık, kafir demek değildir. Tevbe edip bir daha günah işlemeyen hemen fasıklıktan kurtulur.

"De ki, ey çok günah işlemekle haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetinden (bizi affetmez diye) ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, (iman ehlinin) bütün günahlarını hiç şüphesiz affeder. Elbette O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir." (Zümer, 53)

"Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyen fâsık, Allah’ın rahmetinden ümit kesen abidden, rahmete daha yakındır." (Hakim)

İlginizi Çekebilir